Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Xuân Nhật (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:53' 21-01-2017
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Trần Xuân Nhật
tranxuannhat@hotmail.com
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939
Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong
những năm 1939 – 1945
Tình hình chính trị Việt Nam trong
những năm 1939 – 1945
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
1
2
3
NỘI DUNG CHÍNH
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
1. Tình hình chính trị:
Năm 1939, thế giới diễn ra sự kiện quan trọng gì? (đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới và tác động tới Việt Nam)
Hình: Quân Đức diễu hành chiến thắng tại
Khải Hoàn Môn ở Pari năm 1940. (Nguồn: sưu tầm)
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
1. Tình hình chính trị:
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
- Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.
 Ở Đông Dương, Pháp vơ vét sức người, sức của.
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
1. Tình hình chính trị:
- Tháng 9/1940, Nhật tiến vào miền Bắc nước ta.
 Nhật – Pháp cấu kết với nhau để thống trị nhân dân ta.
Lạng Sơn
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
- Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.
 Ở Đông Dương, Pháp vơ vét sức người, sức của.
Lược đồ Việt Nam
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
1. Tình hình chính trị:
- Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ  Pháp ra sức vơ vét sức người, sức của.
- Tháng 9/1940, Nhật tiến vào miền Bắc nước ta. Nhật – Pháp cấu kết với nhau để thống trị nhân dân ta.
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
- Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp.
Nhân dân ta sẵn sàng vùng lên.
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
2. Tình hình kinh tế - xã hội:
Nêu những chính sách bóc lột của Pháp – Nhật đối với nhân dân ta?
* Về kinh tế:
- Pháp:
- Nhật:
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
thực hiện chính sách “Kinh tế chỉ huy”, tăng thuế cũ, đặt thuế mới,...
cướp đoạt ruộng đất, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu...
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
2. Tình hình kinh tế - xã hội:
* Về kinh tế:
- Pháp: thực hiện chính sách “Kinh tế chỉ huy”, tăng thuế cũ, đặt thuế mới,...
- Nhật: Cướp đoạt ruộng đất, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu...
Những chính sách cai trị của Pháp – Nhật đã tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam?
* Về xã hội:
- Chính sách bóc lột của Pháp – Nhật đẩy nhân dân ta tới chỗ cùng cực. Cuối năm 1944 đầu 1945, có gần 2 triệu đồng bào chết đói.
Hình: Tình cảnh “Một cổ 2 tròng” của nhân dân ta. (Nguồn: sưu tầm)
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
Đoạn trích từ “Tuyên ngôn độc lập”,
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc
ngày 02/09/1945, nói về
tội ác của Pháp và Nhật:
Đói quá
phải ăn cả
Chuột chết
Gom xác chết trong nạn đói 1945
Hố chôn tập thể
Xác chết đói nằm la liệt ngoài đường
(Hình do nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh chụp)
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
2. Tình hình kinh tế - xã hội:
* Về kinh tế:
- Pháp: thực hiện chính sách “Kinh tế chỉ huy”, tăng thuế cũ, đặt thuế mới,...
- Nhật: Cướp đoạt ruộng đất, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu...
* Về xã hội:
- Chính sách bóc lột của Pháp – Nhật đẩy nhân dân ta tới chỗ cùng cực. Đầu 1945, có gần 2 triệu đồng bào chết đói…
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 – 1939 ĐẾN THÁNG 3 – 1945
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939:
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 – 1939 ĐẾN THÁNG 3 – 1945
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939:
- Hội nghị diễn ra tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.
Nguyễn Văn Cừ (1912 – 1941)
Võ Văn Tần
Lê Duẩn
Phan Đăng Lưu
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 – 1939 ĐẾN THÁNG 3 – 1945
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939:
Nêu nội dung chính của Hội nghị tháng 11 – 1939? Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị?
- Hội nghị diễn ra tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI
II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 – 1939 ĐẾN THÁNG 3 – 1945
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939:
* Nội dung Hội nghị:
- Nhiệm vụ trước mắt:
- Khẩu hiệu:
- Phương pháp đấu tranh:
là đánh đổ đế quốc và tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội; thành lập Chính phủ dân chủ cộng hoà.
từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật, bất hợp pháp.
+ Thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
Bài 16 (Tiết 24 PPCT)
- Ý nghĩa lịch sử:
Đánh dấu sự chuyển hướng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Câu 1: Tháng 9 – 1940, khi vào miền Bắc
nước ta, Nhật đã làm gì?
Nhật - Pháp cấu kết với nhau để thống trị
nhân dân ta.
Thủ tiêu bộ máy thống trị của Pháp.
Nhật đảo chính Pháp.
A
B
Nhật giúp đỡ Pháp củng cố bộ máy cai trị.
D
C
CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Câu 2: Chọn những đáp án đúng trong câu hỏi sau: Chính sách bóc lột của Pháp và Nhật đã gây ra hậu quả gì?
Làm cho mâu thuẫn dân tộc trở nên hết sức gay gắt.
Cuối năm 1944, đầu 1945, có gần 2 triệu đồng bào
ta chết đói.
Đã đẩy nhân dân ta tới chỗ cùng cực.
A
B
Các thế lực tay sai đế quốc, đại địa chủ và tư sản
mại bản bị ảnh hưởng nặng nề.
D
C
CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Câu 3: Hội nghị tháng 11 – 1939 xác định
nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là:
Đánh đổ đế quốc và tay sai, đặt vấn đề giải quyết
ruộng đất lên hàng đầu.
Đánh đổ đế quốc và tay sai, đặt vấn đề giải phóng
dân tộc lên hàng đầu.
Đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ.
A
B
Đặt vấn đề đánh đổ phong kiến và tay sai lên
hàng đầu
D
C
Cờ đỏ sao vàng được treo tại Tân Trào (Tuyên Quang) tháng 8/1945. Hiện được lưu giữ tại Bảo tàng cách mạng Việt Nam.
(Hình: Báo Ninh Thuận Online)
Lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng 5 cánh nằm chính giữa lần đầu tiên tung bay trên chiến trường trong khởi nghĩa Nam Kỳ. Sau này lá cờ ấy được chọn làm Quốc kỳ của nước CHXHCN Việt Nam. Ai là người vẽ nên lá cờ đỏ sao vàng?
Chân dung liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến đang ngồi vẽ cờ
(tác phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao)
Trước khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ (23/11/1940), lá cờ đỏ sao vàng
5 cánh lần đầu tiên được in trên trang nhật báo Tiến Lên, cùng với một bài
thơ do chính ông sáng tác, kêu gọi nhân dân Việt Nam đoàn kết chiến đấu
dưới lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc:

“Việt Nam ta con Hồng cháu Lạc
Dòng máu đỏ, giống da vàng, trải bốn ngàn năm oanh liệt.
Thế mà chịu tám mươi năm rên xiết
Dưới giày đinh đế quốc sài lang!
Hỡi những ai máu đỏ da vàng
Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc
Nền cờ thắm máu đào vì nước
Sao vàng tươi da của giống nòi
Đứng lên mau! Hồn nước gọi ta rồi
Hỡi sĩ, nông, công, thương, binh
Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh
Đoàn kết lại sức mình sẽ mạnh
Quyết đánh tan phát xít Nhật - Tây
Hỡi hai lăm triệu con yêu nước Việt Nam này
Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh...”.
 
Gửi ý kiến