Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Xuân Nhật (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 21-01-2017
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Trần Xuân Nhật
tranxuannhat@hotmail.com
Phần Hai
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
Hình: Lê-nin với Cách mạng tháng Mười Nga.
V.I. Lê-nin (1870-1924) - Lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga, người trực tiếp chỉ đạo thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga
I.2.Từ Cách mạng tháng Hai
đến Cách mạng tháng Mười
I.1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
Chương I
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)
1
2
3
NỘI DUNG CHÍNH
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
(Nguồn hình ảnh và lược đồ sử dụng trong bài: Sưu tầm từ Internet)
Lược đồ đế quốc Nga đầu thế kỷ XX
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Nông dân Nga trước cách mạng
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
- Chính trị:
- Kinh tế:
Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế, tàn tích PK nặng nề.
suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi.
- Xã hội:
đời sống nhân dân cực khổ, mâu thuẫn xã hội gay gắt.
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
- Chính trị:
- Kinh tế:
Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế, tàn tích PK nặng nề.
suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi.
- Xã hội:
đời sống nhân dân cực khổ, mâu thuẫn xã hội gay gắt.
Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng.
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười:
a. Cách mạng tháng Hai:
- Tháng 2 – 1917, cách mạng DCTS bùng nổ ở Nga.
(Pê-tơ-rô-grát)
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
- Chính trị:
- Kinh tế:
Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế, tàn tích PK nặng nề.
suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi.
- Xã hội:
đời sống nhân dân cực khổ, Nga là "nhà tù" của các dân tộc.
=> Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt nhất của thời đại. Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng.
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười:
a. Cách mạng tháng Hai:
- Kết quả:
Chế độ Nga hoàng bị lật đổ, Nga trở thành nước Cộng hòa.
Tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại:
+ Chính phủ tư sản lâm thời.
+ Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính.
- Tính chất:
- Tháng 2 – 1917, cách mạng DCTS bùng nổ ở Nga.
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Bảng so sánh cách mạng tư sản và Cách mạng tháng Hai 1917
Tư sản, quí tộc mới
Vô sản
Quần chúng nhân dân
Lật đổ chế độ phong kiến → Chính quyền của giai cấp tư sản
Lật đổ chế độ phong kiến
→ Hai chính quyền song song tồn tại (TS&VS)
Quần chúng nhân dân
Lật đổ chế độ phong kiến
Lật đổ chế độ phong kiến
 Tính chất:
Cách mạng tháng Hai là cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
- Chính trị:
- Kinh tế:
Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế, tàn tích PK nặng nề.
suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi.
- Xã hội:
đời sống nhân dân cực khổ, Nga là "nhà tù" của các dân tộc.
=> Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt nhất của thời đại. Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng.
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười:
a. Cách mạng tháng Hai:
- Kết quả:
Chế độ Nga hoàng bị lật đổ, Nga trở thành nước Cộng hòa.
Tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại:
+ Chính phủ tư sản lâm thời.
+ Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính.
- Tính chất: Là cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
- Tháng 2 – 1917, cách mạng DCTS bùng nổ ở Nga.
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười:
a. Cách mạng tháng Hai:
b. Cách mạng tháng Mười:
- Tháng 4 – 1917, Lê-nin thông qua Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu, đường lối chuyển từ cách mạng DCTS sang cách mạng XHCN.
- Đêm 24 – 10 – 1917, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở thủ đô Pê-tơ-rô-grat.
Hình: Lê-nin thông qua Luận cương tháng Tư
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Các đội cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô.
Đêm 25 – 10 (7 – 11), quân khởi nghĩa chiếm cung điện Mùa Đông.
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười:
a. Cách mạng tháng Hai:
b. Cách mạng tháng Mười:
- Tháng 4 – 1917, Lê-nin thông qua Luận cương tháng Tư, chuyển từ cách mạng DCTS sang cách mạng XHCN.
- Đêm 24 – 10 – 1917, cuộc khởi nghĩa bùng nổ và thắng lợi ở thủ đô Pê-tơ-rô-grat. Chính phủ tư sản lâm thời bị lật đổ.
- Đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi trên khắp cả nước.
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
- Tính chất:
Bảng so sánh Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười
Vô sản
Vô sản
Quần chúng nhân dân
Lật đổ chế độ phong kiến
→ Hai chính quyền song song tồn tại (TS&VS)
Lật đổ chính phủ tư sản → Chính quyền về tay GCVS và nhân dân lao động
 Tính chất:
Quần chúng nhân dân
Lật đổ chế độ phong kiến
Lật đổ chính phủ tư sản
Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười:
a. Cách mạng tháng Hai:
b. Cách mạng tháng Mười:
- Tháng 4 – 1917, Lê-nin thông qua Luận cương tháng Tư, chuyển từ cách mạng DCTS sang cách mạng XHCN.
- Đêm 24 – 10 – 1917, cuộc khởi nghĩa bùng nổ và thắng lợi ở thủ đô Pê-tơ-rô-grat. Chính phủ tư sản lâm thời bị lật đổ.
- Đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi trên khắp cả nước.
- Tính chất: Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Hình: Áp phích Liên Xô "Lê-nin quét sạch các cặn bã của trái đất"
Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười?
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười:
a. Cách mạng tháng Hai:
b. Cách mạng tháng Mười:
- Tháng 4 – 1917, Lê-nin thông qua Luận cương tháng Tư, chuyển từ cách mạng DCTS sang cách mạng XHCN.
- Đêm 24 – 10 – 1917, cuộc khởi nghĩa bùng nổ và thắng lợi ở thủ đô Pê-tơ-rô-grat. Chính phủ tư sản lâm thời bị lật đổ.
- Đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi trên khắp cả nước.
- Tính chất: Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn đất nước và xã hội Nga…
- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười:
a. Cách mạng tháng Hai:
b. Cách mạng tháng Mười:
III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn đất nước và xã hội Nga…
- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.
“Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng
khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên
trái đất. Trong lịch sử loài người từ trước tới nay chưa có một cuộc
cách mạng có ý nghĩa sâu xa như vậy”
(Hồ Chí Minh)
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Thaân aùi chaøo taïm bieät
Cuộc cách mạng
tư sản tháng Hai
đã giải quyết được
nhiệm vụ gì?
Vì sao gọi cách
Mạng tháng Hai là
Cuộc cách mạng
dân chủ tư sản
kiểu mới?
Cách mạng tháng
Mười Nga ảnh
hưởng như thế
nào đến cách
mạng nước ta?
Em hãy cho biết
đường lối cách
mạng do Lê-nin
vạch ra trong Luận
cương tháng Tư?
Vì sao năm 1917
ở nước Nga diễn
ra hai cuộc
cách mạng?
Nêu khái niệm
Cách mạng
Xã hội chủ nghĩa?
4
5
6
2
3
1
“Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông 
Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt 
Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc 
Sao vàng bay theo liềm búa công nông.

Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc 
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin 
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp 
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin. 

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc 
"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!" 
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước 
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.”
(Trích: Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)
Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết học này:
Học bài và trả lời câu hỏi:
+ Câu 1: Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?
+ Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
Chuẩn bị bài 10: “Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)”:
- Đọc trước nội dung bài 10.
- Sưu tầm những tư liệu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941).
Bài 9 (Tiết 12). CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Trường THPT An Phước – 40 năm vì sự nghiệp trồng người (1976 – 2016)
Giáo viên: Trần Xuân Nhật
tranxuannhat@hotmail.com
 
Gửi ý kiến