Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Xuân Nhật
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranxuannhatnt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT An Phước
Quận/huyện Huyện Ninh Phước
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Sử Ngọc Anh Khoa, Trương Viết Hải
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 49 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17365 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này